Sunday, 05/04/2020 - 08:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM! MỌI GÓP Ý XIN VUI LÒNG GỬI VỀ HỘP THƯ HAVANDUNGGDDC@GMAIL.COM! XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
Võ Công Dương

Võ Công Dương

Trưởng phòng

Phụ trách chung

Kết nối với tôi

<p>Các lĩnh vực Tổ chức cán bộ, biên chế đội ngũ; kế hoạch, quy hoạch</p>