Monday, 27/06/2022 - 03:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM! MỌI GÓP Ý XIN VUI LÒNG GỬI VỀ HỘP THƯ HAVANDUNGGDDC@GMAIL.COM! XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
 • Nguyễn Tấn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0977551157
 • Hà Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0986806108
 • Lê Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân kế toán
  • Điện thoại:
   0978788720
 • Nguyễn Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tài chính kế toán
  • Điện thoại:
   0983429263
 • Lê Đình Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   01685649049
 • Trần Nhật Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0935515589
 • Võ Tiến D
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   vtiend.pgd@tentinh.edu.vn
 • Nguyễn Đình Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0942540009
  • Email:
   nguyendinhthang@gialai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân văn thư- Lưu trữ
  • Điện thoại:
   01686663267
 • Nguyễn Lương Bảy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0868933931
  • Email:
   baypgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Cấp THCS, Khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục; Công nghệ thông tin; phụ trách các phần mềm quản lý giáo dục

 • Nguyễn Thị Kim Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Giáo dục Mầm non
  • Điện thoại:
   0986955019
  • Email:
   capheden@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đẹp gái, dễ thương

 • Võ Công Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983400570
  • Email:
   vocongduong@gialai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung